Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er et lokalt eller regionalt varmedistributionssystem, der distribuerer varme over større afstande.

Fjernvarmen er et genbrugssystem, da man fra fjernvarmen pumper opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne, hvor det bruges til rumopvarmning eller gulvvarme, samt at producere varmt brugsvand.

Hos forbrugerne bruges f.eks. fjernvarmevandet til at varme ejendommen og brugsvandet op via radiatorer. Herefter returneres det afkølede fjernvarmevand til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes op og sendes ud til forbrugerne. Fjernvarmevandet er i et lukket rørsystem og blandes ikke med det vand, der kommer ud af vandhanen til forbrugerne. Trykket i ledningsnettet kan variere og nogle steder kan det komme op på 6,5 bar. For ikke at belaste husenes installationer, med et høje tryk, sker tilslutningen af det interne anlæg indirekte over en varmeveksler.

 

Radiator

Fjernvarmen føres ud til forbrugerne gennem nogle fjernvarmerør, under jorden. Det er dobbelt rør med fremløb og retur. Rørene er isolerede så det kan holde på varmen ligesom en termokande og det hele foregår i et lukket system.

Fjernvarme er en af de billigste måder at opvarme dit hus på og det er en af de mest miljøvenlige former for opvarmning. Mange fjernvarmeværker udnytter energi fra mange forskellige energikilder som affald, biomasse, solvarme, naturgas og spildvarme fra fabriksproduktion. Det er ikke på samme måde afhængigt af en enkelt energikilde, som energikilder, der kun bruger enter gas eller olie er. De danske fjernvarmeselskaber har sat sig det mål om at være 100% CO2-neutrale i år 2030.  

Fjernvarmen er meget driftssikker, og der er næsten ingen vedligehold. Stort set er alle huse med vandbårne radiatorer eller gulvvarme egnet til fjernvarme.

Kan et fjernvarmeanlæg blive for gammelt?

Det er meget sjældent at anlægget skal skiftes og det kan typisk holde omring 20-30 år. Et fjernvarmeanlæg har generelt en længere levetid end andre varmeanlæg.

 

Kan eller må man installere et fjernvarmeanlæg selv?

Det er lovpligtigt at installationen af fjernvarmeanlægget bliver foretaget af en autoriseret VVS-montør, da man så er helt sikker på at tilslutningen bliver helt tæt, så når fjernvarmen er færdige med rørføringen, skal du kontakte din lokale VVS som hjælper dig med at installere en fjernvarmeunit som passer lige netop til dit hus, kontakt Tlf. 75687199

 

Din lokale VVS kan også rådgive dig om serviceaftaler, vand, sanitet, blik, rør skader eller hvis du mangler VVS dele, kan det købes på vores webshop som vises her:

webshop

 

 

Fordele ved fjernvarme:

  • Du skal ikke tænke på brændsel

  • Klimavenligt uden CO2 belastning

  • Fylder minimalt i dit hjem

  • Ingen larm

  • Nemt og bekvemt

  • Billigt

  • Ingen lugt